Khóa học Online

Xây gốc nền tảng tiếng Anh Lớp 2, Lớp 3 (Chứng chỉ Starter Cambridge)

Miễn phí

Giúp cải thiện khả năng ghi nhớ và nhận biết một số lượng từ vựng lớn...

Đầu vào : Begginer

Đầu ra : Chứng chỉ Stater

Vào học

Khóa học Tiếng Anh Lớp 3, Lớp 4 (Chứng chỉ Mover Cambridge)

Miễn phí

Khóa học giúp các con có thể tham gia vào một cuộc hội thoại đơn giản...

Đầu vào : Starters

Đầu ra : Chứng chỉ Mover

Vào học

Khóa học Tiếng Anh Lớp 5, Lớp 6 (Chứng chỉ Flyer Cambridge)

Miễn phí

Khóa học giúp các con hiểu được những đoạn hội thoại tiếng Anh đơn giản...

Đầu vào : Movers

Đầu ra : Chứng chỉ Flyer

Vào học

Khóa học Tiếng Anh Lớp 6, Lớp 7 (Chứng chỉ Ket Cambridge)

Miễn phí

Giúp các con phát triển được lượng từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh chuyên sâu...

Đầu vào : Flyers

Đầu ra : Chứng chỉ KET

Vào học

Khóa học Tiếng Anh Lớp 7, Lớp 8 (Chứng chỉ PET Cambridge)

Miễn phí

Khóa học giúp con hệ thống hóa kiến thức cần thiết, bám sát cấu trúc đề thi PET...

Đầu vào : KET

Đầu ra : Chứng chỉ PET

Vào học