Giới thiệu

Cambridge English

Với tất cả các học viên trên thế giới, các chứng chỉ Tiếng Anh như IELTS, TOEFL hay TOEIC được lấy làm minh chứng về khả năng sử dụng ngôn ngữ của sĩ tử chắc chắn chẳng còn chút gì xa lạ...

Khóa học
Cambridge Online Miễn phí

Hơn 100 bài giảng, 1000 bài luyện tập chuẩn đề thi Cambridge

Khóa học Cambridge Starter

Đầu vào: Beginner

Đầu ra: Pre Starter

Thời gian: 18 buổi

Số lượng video: 100+ video

Vào học

Khóa học Cambridge Mover

Đầu vào: Pre Strater

Đầu ra: Mover

Thời gian: 36 buổi

Số lượng video: 100+ video

Vào học

Khóa học Cambridge Flyer

Đầu vào: Mover

Đầu ra: Flyer

Thời gian: 36 buổi

Số lượng video: 100+ video

Vào học

Khóa học Cambridge KET

Đầu vào: PET

Đầu ra: KET

Thời gian: 36 buổi

Số lượng video: 100+ video

Vào học

Khóa học Cambridge PET

Đầu vào: Flyer

Đầu ra: PET

Thời gian: 36 buổi

Số lượng video: 100+ video

Vào học
Xem thêm khóa học

Lộ trình đào tạo offline

Tham gia test để thử thách khả năng của bản thân

FO1 & FO2

Trình độ: Beginner

Thời gian học: 6 tháng

Cam kết đầu ra: Starter

Xem chi tiết
01

4.0 IELTS

Trình độ: KET

Thời gian học: 8 tháng

Cam kết đầu ra: 4.0 IELTS

Xem chi tiết
03

6.0 IELTS

Trình độ: 5.0 IELTS

Thời gian học: 12 tháng

Cam kết đầu ra: 6.0 IELTS

Xem chi tiết
05

CM

Trình độ: Starter

Thời gian học: 27 tháng

Cam kết đầu ra: KET

Xem chi tiết
02

5.0 IELTS

Trình độ: 4.0 IELTS

Thời gian học: 12 tháng

Cam kết đầu ra: 5.0 IELTS

Xem chi tiết
04

7.0 IELTS

Trình độ: 6.0 IELTS

Thời gian học: 18 tháng

Cam kết đầu ra: 7.0 IELTS

Xem chi tiết
06
01

FO1 & FO2

Trình độ: Beginner

Thời gian học: 6 tháng

Cam kết đầu ra: Starter

Xem chi tiết
02

CM

Trình độ: Starter

Thời gian học: 27 tháng

Cam kết đầu ra: KET

Xem chi tiết
03

4.0 IELTS

Trình độ: KET

Thời gian học: 8 tháng

Cam kết đầu ra: 4.0 IELTS

Xem chi tiết
04

5.0 IELTS

Trình độ: 4.0 IELTS

Thời gian học: 12 tháng

Cam kết đầu ra: 5.0 IELTS

Xem chi tiết
05

6.0 IELTS

Trình độ: 5.0 IELTS

Thời gian học: 12 tháng

Cam kết đầu ra: 6.0 IELTS

Xem chi tiết
06

7.0 IELTS

Trình độ: 6.0 IELTS

Thời gian học: 18 tháng

Cam kết đầu ra: 7.0 IELTS

Xem chi tiết

NIỀM TỰ HÀO CỦA ALAND

Đội ngũ giảng viên

Aland Cambridge là nơi quy tụ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm. Với hơn gần 1000 giáo viên giỏi, giảng dạy Anh ngữ đạt chuẩn quốc tế TESOL.

Xem thêm

Đối tác của Cambridge