Giới thiệu

Cambridge English

Với tất cả các học viên trên thế giới, các chứng chỉ Tiếng Anh như IELTS, TOEFL hay TOEIC được lấy làm minh chứng về khả năng sử dụng ngôn ngữ của sĩ tử chắc chắn chẳng còn chút gì xa lạ...
Xem chi tiết

Khóa học
Cambridge Online Miễn phí

Hơn 100 bài giảng, 1000 bài luyện tập chuẩn đề thi Cambridge

Xem thêm khóa học

Lộ trình đào tạo offline

Tham gia test để thử thách khả năng của bản thân

Staters

Trình độ: Beginner

Thời gian học: 11 tháng

Cam kết đầu ra: Starter

Xem chi tiết
01

Flyers

Trình độ: PET

Thời gian học: 12 tháng

Cam kết đầu ra: Cambridge B2

Xem chi tiết
03

PET

Trình độ: KET

Thời gian học: 12 tháng

Cam kết đầu ra: Cambridge B1

Xem chi tiết
05

Movers

Trình độ: Mover

Thời gian học: 10 tháng

Cam kết đầu ra: Cambridge A2

Xem chi tiết
02

KET

Trình độ: PET

Thời gian học: 12 tháng

Cam kết đầu ra: Cambridge A1

Xem chi tiết
04

IELTS 7.5

Trình độ: PET

Thời gian học: 10 - 12 tháng

Cam kết đầu ra: 7.5+ IELTS

Xem chi tiết
06
01

Staters

Trình độ: Beginner

Thời gian học: 11 tháng

Cam kết đầu ra: Starter

Xem chi tiết
02

Movers

Trình độ: Mover

Thời gian học: 10 tháng

Cam kết đầu ra: Cambridge A2

Xem chi tiết
03

Flyers

Trình độ: PET

Thời gian học: 12 tháng

Cam kết đầu ra: Cambridge B2

Xem chi tiết
04

KET

Trình độ: PET

Thời gian học: 12 tháng

Cam kết đầu ra: Cambridge A1

Xem chi tiết
05

PET

Trình độ: KET

Thời gian học: 12 tháng

Cam kết đầu ra: Cambridge B1

Xem chi tiết
06

IELTS 7.5

Trình độ: PET

Thời gian học: 10 - 12 tháng

Cam kết đầu ra: 7.5+ IELTS

Xem chi tiết

THAY ĐỔI SAU KHÓA HỌC

Xem thêm

Đội ngũ giáo viên

Aland Cambridge là nơi quy tụ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm. Với hơn gần 1000 giáo viên giỏi, giảng dạy Anh ngữ đạt chuẩn quốc tế TESOL.

Xem thêm

Đối tác của Cambridge